Rehabilitació El Trèbol

Ampliació i rehabilitació de la Casa El Trébol.

A banda de l’ampliació, part de l’envolvent de l’habitatge s’ha millorat amb un sistema d’aïllament exterior de fibra de fusta + reboc.

Finestres amb triple goma d’estanqueïtat i vidre doble cambra baix emissiu, juntes i teles barrera vapor i transpirables, aïllaments naturals de fibra de fusta i cel·lulosa de paper, conductes ventilació, cambra ventilada, persianes inclinables replegables, Sate – reboc…

Any de construcció: 2012
Superfície construïda: 64 m2
Arquitecte: Eva Jordan
Càlcul energètic: Eva Jordan
Promotor: Particular
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A+
Test estanqueïtat:

Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 15 kwh/m2a com marca l’estàndar Passivhaus (8kw/hm2a).