Efímera: cub de gel

La cambra de comerç Alemanya juntament amb l’Institut d’Eficiència Energètica TBZ, l’empresa Energiehaus i Farhaus van organitzar, del 8 al 21 de juliol de 2011, l’aposta del cub de gel, per demostrar que l’aïllament tèrmic juntament amb la hermeticitat a l’aire contribueixen de manera significativa al fet que les estances dels nostres edificis no només romanguin calentes a l’hivern, sinó que també es puguin mantenir fresques a l’estiu.

El cub de gel (1.000 litres) exposat durant dues setmanes a la Plaça de la Catedral de Barcelona va quedar molt poc afectat per la calor que feia a la ciutat durant aquest període, ja que el 80 per cent (exactament 791 litres) es van conservar en estat sòlid.

Aquest fet demostra l’eficiència de la construcció de la caseta del cub de gel realitzada per Farhaus i de la qualitat del servei que oferim en la construcció de cases passives.